UBBO ENNINGA


Ouroboros No 15. 2007/2008, Zinn, 27x22x4 cm < 3/11 >