UBBO ENNINGA


Trigon. 1994, Bronze, Gips, Eisen, 59x27x26 cm < 16/19 >