Taucher. 1999, Zinn, Eisen, Figur 53 cm lang < 4/18 >